Git'i kasutamine IntelliJ'ga

Kui soovite git'i kasutada läbi IntelliJ, käituge järgmiselt

Samm 1: Get from VCS

../../_images/git_new_1_vcs.png

Samm 2: Salve aadress

../../_images/git_new_2_clone.png

Vajadusel sisestage oma uniid ja parool

Samm 3: Uue mooduli loomine ülesande jaoks

Kui salv on kloonitud, loome ülesande jaoks uue mooduli. Sarnaselt tuleks käituda iga ülesande puhul.

Parem klikk projekti nimel, sealt valida New -> Module.

../../_images/git_new_3_new_module.png

Samm 4: Uue mooduli aken

Kui teil on seadistamata JDK (Java Development Kit), tasub see siin kohe ära teha. Võite selle läbi teha ka hiljem.

../../_images/git_new_4_new_module_window.png

JDK seadistamine seadete kaudu

Kui te pole veel JDK asukohta määranud, saate seda teha projekti struktuuri juurest. File -> Project Structure. Avaneb selline vaade:

../../_images/git_new_15_struct.png

Kui Project SDK on määramata, lisage uus JDK.

Samm 5: JDK seadistamine

Valige endale sobiv JDK (Detected SDKs), otsige ise enda arvuti pealt (Add JDK...) või laadige veebist alla (Download JDK...)

../../_images/git_new_16_jdk_select.png

Viimase puhul avaneb järgnev vaade. Valige sobiv versioon ja pakkuja.

../../_images/git_new_17_jdk_dl.png

Kui teil "Project language level" ei ole juba "21 - Records, ..." või "SDK Default", siis määrake see:

../../_images/git_new_18_jdk_level.png

Uus pakk (package)

Lisage uus pakk uue mooduli alla:

../../_images/git_new_5_new_pkg.png

Määrage pakile nimi:

../../_images/git_new_6_pkg_name.png

Punkt paki nimes tähistab hierarhiat. Ehk siis ee paki all on pakk taltech jne. Tegelikult luuakse vastavad kaustad failisüsteemi (src/ee/taltech/iti0202/hello/).

Uus klass

Looge uus vajalik klass:

../../_images/git_new_7_new_class.png

Määrake klassi nimi (vaadake ülesande tekstist):

../../_images/git_new_8_class_name.png

Faili lisamine (git add)

Peale mooduli/klassi jms loomist võib IntelliJ ise küsida, kas loodav fail panna Giti. Võite kohe Add valida.

../../_images/git_new_9_add_to_git.png

Mõistlik oleks ka .iml failid Giti panna. Seal failis on projekti ja mooduli struktuur. Kui avate sama salve mõnes teises arvutis, on teil automaatselt ka moodulite seaidstused paigas.

Saate ka hiljem lisada: parem klikk failil/kaustas -> Git -> Add.

Failide lisamine giti (git commit)

Faili lisamiseks git'i (git commit) tehke parem klikk faili nimel -> Git -> Commit File ...:

../../_images/git_new_10_commit_file.png

Saate lisada ka terve kausta. Parem klikk kausta nimel -> Git -> Commit Directory ...:

../../_images/git_new_11_commit_dir.png

Avaneb järgnev paan. Sisestage mingi kommentaar. Seejärel valige alt Commit nupu kõrval oleva noole abil Commit and Push ...:

../../_images/git_new_12_commit_changes.png

Seejärel arvatavasti küsib IntelliJ teilt koodi vigade kohta. Erinevad probleemid (stiil jms) annavad vastava teate, kus mainitakse, et failides esineb probleeme (Antud näites on annab autoril teate pistikprogramm SonarLint). Te võite Review nupu abil need üle vaadata. Aga üldised piisab Commit nupust:

../../_images/git_new_13_analysis.png

Failide üleslaadimine (git push)

Failide üleslaadimiseks serverisse vajutage Push:

../../_images/git_new_14_review.png