Väliste teekide lisamine

IntelliJ IDEA-s saab väliseid teeke lisada mitmel erineval moel.

.jar failide käsitsi lisamine

Samm 1: Lae alla soovitud .jar fail, mida soovite projektile juurde lisada

Samm 2: Ava IDEAs projekti struktuuri aken ning navigeeri "Modules" paani peale ning sealt vali sobiv moodul ning siis "Dependencies"

../../_images/add_dependancy_1.png

Samm 3: Vajuta "+" märgi peale ning vali "JARs or Directories..."

../../_images/add_dependancy_2.png

Samm 4: Otsi üles soovitud .jar fail, antud näite puhul lisame Google Gson-i enda projektile juurde

../../_images/add_dependancy_3.png

Samm 5: Kui fail projektile juurde lisatud, peaks see kajastuma ka nimekirjas. Vajuta "Apply" ja siis sulge aken

../../_images/add_dependancy_4.png

IDEA kaudu mavenist lisamine

Samm 1: Ava IDEAs projekti struktuuri aken ning navigeeri "Modules" paani peale ning sealt vali sobiv moodul ning siis "Dependencies"

../../_images/add_dependancy_1.png

Samm 2: Vajuta "+" märgi peale ning vali "Library..." ja sealt "From Maven..."

../../_images/add_dependancy_library_1.png

Samm 3: Sisesta otsingulahtrisse soovitud teegi nimi ning vajuta otsingu nupule

../../_images/add_dependancy_library_2.png

Samm 4: Vali tulemuste seast sobiv vaste ning vajuta "OK"

../../_images/add_dependancy_library_3.png

Samm 5: Configure Library alt saad valida, mis tasemel teek lisatakse (kas mooduli, projekti või globaalsel tasemel). Kui valik tehtud, siis vajuta "OK"

../../_images/add_dependancy_library_4.png

Samm 6: Kui fail projektile juurde lisatud, peaks see kajastuma ka nimekirjas. Vajuta "Apply" ja siis sulge aken

../../_images/add_dependancy_library_5.png

Kontroll

Kontrolli üle, kas teek on kaasatud projektis. Proovi kasutada mingit osa lisatud teegist. Antud juhul piisab meile sellest, kui üritame JSON kirjutada, kui kõik läks hästi siis IDEA peaks meile soovitama gson teegist asju nüüd.

../../_images/add_dependancy_5.png