Puhas kood (Clean code)

Kood on puhas kui see on lihtsasti mõistetav mitte ainult autori, vaid ka teiste arendajate poolt.
Seega puhast koodi on lihtsam täiendada ja tõenäosus vigade tekkimiseks on väiksem lihtsasti mõistetavuse tõttu.
Allpool on toodud välja mõned reeglid tuntud "Clean Code" by Robert C. Martin raamatust.

Üldised reeglid

 • Järgi tavasid ja standarde, mis on varasemalt paika pandud.

 • Lihtsam on parem. Vähendada keerukust niipalju kui võimalik.

 • Boy scout rule - Tehes muudatusi koodibaasis, tuleb omapoolseid muudatusi teha korrapäraselt ja võimalusel/vajadusel korrastada olemasolevat koodi.

 • Probleemi lahendades tuleb leida selle juurpõhjus, mis väldib ebakindlate hack-ide loomist.

Disaini reeglid

 • Konfigureeritavad andmed peaksid olema lihtsasti leitavad (konfiguratsiooni failides), samas ei tasu konfigureeritavusega minna liiale.

 • Eelistada polümorfismi if/else või switch/case-dele.

 • Kasutada dependency injection-i. Suurendab paindlikust vähendades koodi sidusust erinevate komponentide vahel.

 • Klass peaks olema teadlik ainult temale vajalikest sõltuvustest.

Arusaadavuse parandamise reeglid

 • Ole järjepidev, kui teed midagi kindlat stiili järgides, siis tuleb seda teha lõpuni ühte moodi.

 • Väldi eitavaid tingimusi.

 • Väldi loogilisi sõltuvusi. Loogiliselt sõltuvad on meetodid, mis omakorda sõltuvad millegist muust samas klassis.

Nimetamise reeglid

 • Nimed peavad olema arusaadavad. (halb: int d; // elapsed time in days, parem: int elapsedTimeInDays;)

 • Nimed ei tohiks olla kaheti mõistetavad.

 • magic number-id peaks olema asendatud konstantitega, mis ütlevad millega tegu.

 • Kasuta otsitavaid nimesid.

 • Kasuta hääldatavaid nimesid.

 • Väldi nimede kodeerimist. (halb, I-Interface: IAnimal dog = new Dog();, parem: Animal dog = new Dog();)

Fuktsioonide reeglid

 • Väiksed.

 • Teevad ühte asja.

 • Funktsioonide nimed selgelt väljendavad, mida antud funktsioon teeb.

 • Eelistada vähem argumente. Aitab hoida koodi rohkem loetavana.

 • Funktsiooni väljakutse ei tohi tekitada kõrvalmõjusid.

 • Ära kasuta lippe (flag), selle asemel tükelda funktsioonid mitmeks väiksemaks eraldi funktsiooniks.

Kommentaaride reeglid

 • Kommentaare tasub lisada ainult olukordades, kus need annavad reaalselt väärtust. Kasutute kommentaaride lisamine on müra, mis teeb koodi lugemise raskemaks. (halb: int elapsedTimeInDays; // elapsed time in days, parem: int elapsedTimeInDays;)

 • Ära jäta alles väljakommeneeritud koodi, pigem eemalda. Hiljem ei mäleta keegi, milleks väljakomeneeritud read vajalikud olid.

Koodi struktuuri reeglid

 • Muutujad on deklareeritud lähedale nende kasutusele.

 • Omavahel seotud kood peaks vertikaalselt asuma lähestikku.

 • Read ei tohiks olla liiga pikad.

Testid

 • Üks väide (assert) testi kohta. Võimaldab lihtsasti leida probleemse kohta.

 • Testi sisu peab olema kiiresti mõistetav.

 • Testid ei tohi üksteisest sõltuda.

 • Testide tulemused peavad olema korratavad ehk ei sõltu keskkonnast, kus neid käivitatakse.

 • Testid peavad jooksma kiiresti, et neid saaks tihedalt käivitada ja tänu sellele varakult vigu tuvastada.

Koodi hais (probleemsed kohad koodis)

 • Jäik kood: koodi on keeruline muuta. Ühe väikse muudatuse tegemisega peab tegema omakorda järgmise muudatuse kuskil mujal.

 • Habras kood: ühe muudatusega läheb suur osa ülejäänud koodist katki.

 • Asjatu koodi kordamine.

 • Koodi on keeruline mõista.