OOP: nähtavus (private, protected, public, tühi)

Nähtavuse modifikaatorid võimaldavad määrata klassi ning selle klassi väljade nähtavust

Ülevaateliselt näitab allolev tabel erinevate modifikaatorite mõju kaugust.

 • Package = pakett

 • Subclass = alamklass

 • same pkg, diff pkg = sama pakett, teine pakett

Class

Package

Subclass(same pkg)

Subclass(diff pkg)

World

public

jah

jah

jah

jah

jah

protected

jah

jah

jah

jah

ei

no modifier

jah

jah

jah

ei

ei

private

jah

ei

ei

ei

ei

private

Meetoditele, muutujatele ning konstruktoritele, mis on määratud kui private, saab ligi ainult samast klassist. Private ligipääs on kõige piiravam ligipääs ning klassid ja liidesed (interface) ei saa olla privaatsed. Muutujatele, mis on deklareeritud kui private, saab ligi teistest klassidest, kui nendes on olemas getter'id ja setter'id. Kasutades private nähtavust on võimalik olla kindel, et objekt peidab oma infot välismaailma eest.

public class Student {
  private String name;

  public String getName() {
    return this.name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}

Kuna me ei saa teistest klassidest Student klassi muutuja(te)le ligi, siis kasutame kahte public meetodit, getName() ja setName(String name), et tagastada name väärtus või soovi korral seada see väärtus.

private void privateMethod() {
  System.out.println("Tere! Olen privaatne meetod!");
}

Samuti saab ka meetod olla privaatne. Sel juhul tuleb arvestada sellega, et antud meetodit saab välja kutsuda ainult samas klassis, kus see meetod deklareeritud on.

no modifier

Kui ei ole eraldi deklareeritud, mis on antud meetodi, klassi või välja nähtavus, siis on nad kättesaadavad igast klassist, mis asub samas paketis.

class NoModifierExample {

  String version = "1.7";

  boolean processStudents() {
   return true;
  }
}

protected

Muutujad, meetodid ja konstruktorid, mis on deklareeritud kui protected, on kättesaadavad kõikidele klassidele samas paketis või teise paketi klassidele, juhul, kui nad laiendavad seda klassi. Allolev koodiplokk näitab just seda laiendamise juhtu!

 • Klassid ning liidesed ei saa olla protected.

public class AudioPlayer {
 ....
 public void playMusic() {
   chooseChannel();
   openSpeaker();
 }

 protected void chooseChannel() {}
 protected void openSpeaker() {}
}

public class StreamingAudioPlayer extends AudioPlayer {
  @Override
  protected void chooseChannel() {
   // for example choose streaming channel
  }
}

Klassil AudioPlayer on meetod playMusic(), mis jagatakse alamülesanneteks (chooseChannel() ja openSpeaker()). Ei oleks mõistlik terve playMusic() ümber kirjutada, kui on vajadus ainult ühte osa kuidagi muuta. Antud juhul tohib alamklass ümber kirjutada chooseChannel() ning seetõttu näeb kood korrektne välja. Ei ole mõtet neid alamülesaneid public teha, kuna kasutajal ei ole vajadust neid otse välja kutsuda ning arvatavasti tihti ei tohigi.

Kui eelneva näite korral käivitatakse playMusic() meetod StreamingAudioPlayer-tüüpi objektil, siis chooseChannel() käivitatakse StreamingAudioPlayer klassist, openSpeaker() aga AudioPlayer klassist.

public

Klass, meetod, konstruktor, liides jne, mis on deklareeritud kui public, on kättesaadav igast teisest klassist. Kui private oli kõige piiravam nähtavusaste, siis public on vastupidiselt kõige avatum.

public class Student {
  private String name;

  public String getName() {
    return this.name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}

Selleks, et saada kätte privaatne väli name, kasutatakse public nähtavusega getName() ja setName(). Neid meetodeid on näha igast teisest klassist vaatamata paketist.

 public static void main(String[] arguments) {
  // ...
}

main() meetod peab olema public, kuna vastasel juhul ei saaks Java interpretaator teda välja kutsuda, et klass tööle panna. Public visibility EI tähenda, et kindlasti peab olema ka võtmesõna static.