Meetod

Python

Java

Meetod ilma parameetriteta

Pythonis on meetodi esimene parameeter alati self.
See tähistab objekti, mille poole pöördutakse.
Selle kaudu saab näiteks objekti muutujate poole pöörduda.

class Student:
  def get_name(self) -> str:
    return self.name

Javas märgitakse meetodi nime ette nähtavus
ja tagastatav andmetüüp.
Javas saab objekti poole pöörduda this nimega.

class Student {
  private String name = "Name";
  public String getName() {
    return this.name
  }
}

Parameetriga meetod

class Student:

  def set_name(self, name: str):
    self.name = name

Kui meetod midagi ei tagasta, märgitakse
tagastatavaks andmetüübiks void

class Student {
  private String name = "Name";
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}

Vaikeväärtusega parameetrid

class Student:
  def get_grades(self, only_passed_grades=True):
    if not only_passed_grades:
      return self.grades
    return list(filter(lambda grade: grade > 0,
              self.grades))

Javas vaikeväärtust ei saa parameetrile anda.
Selle asemel saab meetodit üle laadida (overload).
Tavaliselt meetodi implementatsioon tehakse kõige detailsemate
parameetritega meetodi puhul. Ülejäänud sama nimega
meetodid kutsuvad seda kõige detailsemat välja ning
annavad kaasa vaikeväärtused.

class Student {
  public List<Integer> getGrades(boolean onlyPassedGrades) {
    if (!onlyPassedGrades) {
      return grades;
    }
    return grades.stream().filter(grade -> grade > 0).toList();
  }
}