Eksamiga seonduv informatsioon

Tehke allpool oleva testüleanne läbi!

Viited ja info

Javadoc: https://javadoc.pages.taltech.ee/

JDK 11 dokumentatsioon: https://ained.ttu.ee/javadoc/jdk/api/

OOP vihjeid: /other/most-frequent-errors

IntelliJ käivitamisel võita valida "Licence server" ja vajutada "discover server". Ta peaks automaatselt laadima aadressi jms.

Java 11 asukoht arvutiklassis: C:\OpenJDK11. (Java 8 asukoht arvutiklassis: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_202).

Git kasutamine käsureal

Giti käivitamine käsureal. Start -> otsige "git", valige Git Bash.

Kõigepealt tehke ära vajalik seadistus, et saaks gitlabiga ühendust:

git config --global http.sslVerify "false"

Salve kloonimiseks kohalikku arvutisse (UNIID asendage edaspidi enda uniid-ga, näiteks 6-kohaline kombinatsioon ees- ja perenime tähtedest):

git clone https://gitlab.cs.ttu.ee/iti0202-2019/eksamid/exam1-UNIID.git

NB! Kui UNIID sisaldab punkti, siis tuleb see asendada - märgiga. Näiteks ago.luberg asemel tuleb kasutada ago-luberg. Kasutage väikeseid tähti.

Nüüd võib IntelliJ-ga avada loodud kausta ja sinna sisse luua uue mooduli. Vt: Samm 9: Uue mooduli loomine ülesande jaoks

Testülesanne

Selleks, et kontrollida, kas IntelliJ ja Git toimivad, lahenda testülesanne: kirjuta programm, mis trükib ekraanile Hello world!.

Kaust Gitis: TEST

Klass: ee.taltech.iti0202.exam.hello.HelloWorld.

Lahendus peab olema main meetodis (ehk kui programm käima panna, trükitakse tekst ja programm lõpetab).

Moodle kursuse lehel peaksid nägema tulemuse TEST ülesande juures. Paremal ääres peaks olema sektsioon "Submissions". Selle all näete oma tulemusi. Klikkides ühe submissioni ääres oleva silma peal, avaneb dialoog, kus näete täpsemat tulemust (kaasa arvatud testi tulemust).

Selle ülesande eest peaks saama ühe testi läbitud ja teine kukub läbi (see peabki läbi kukkuma). Te peaks nägema sellist tulemust:

Compilation succeeded.


 ---
HelloTest (TestNG)
datetime
 ---

Passed unit tests: 1/2
Failed unit tests: 1
Skipped unit tests: 0
Grade: 50.0%

Overall grade: 50.0%

Koodi üleslaadimiseks

Liikuge git bash'is loodud kausta (kausta nimes on teie uniid):

cd exam1-UNIID

Enne, kui faile saab Giti üles panna, on vaja teha kaks sammu. Esiteks tuleb muudetud failid lisada järgmisesse commiti:

git add EXAM1

seejärel saab teha commiti (commititakse vaid need failid, mis on eelnevalt lisatud):

git commit -m "lahendus v1"

Eelneva käsuga lisatakse commitides kohe ka kommentaar.

Kui commit on tehtud, on failid pandud lokaalsesse salve (kohalikus arvutis). Selleks, et failid jõuaks serverisse ja meie neid hinnata saaks, tuleb nad üles laadida:

git push origin master