Järjend, massiiv

Python

Java

Järjend

Massiiv

Pythonis kasutame järjendit (list).

Javas kasutame massiivi (array).
Javas on eraldi olemas ka järjend (List).

Järjendi loomine

Massiivi loomine

lst1 = []
lst2 = list()
lst3 = [1, 2, 3]

lst1, lst2 - tühjad järjendid
lst3 - koosneb arvudest 1, 2, 3.

int[] lst1;
int[] lst2 = null;
int[] lst3 = new int[10];
int[] lst4 = {1, 2, 3};

lst1 - algväärtustamata massiiv.
lst2 - massiivi pole loodud.
lst3 - 10-elemendile massiiv täisarvudest
(vaikimisi kõik väärtused on 0).
lst4 - 3-elemendiline massiiv, kus on arvud 1, 2, 3.

lst1 puhul tuleb enne selle muutuja kasutamist see
algväärtustada.

lst2 saab kasutada, aga kuna objekti pole, siis
ühtegi massiivi meetodit/muutujat selle kaudu kätte ei saa.

Elemendi andmetüüp

Pythonis võib järjendisse lisada suvalist tüüpi andmeid:

lst = [1, "tere", {}, [1, 2]]

Javas on massiivi puhul määratud andmetüüp.
Massiivi saab panna vaid seda tüüpi väärtusi.

int[] arr = {1, 2, 10, -1, 3};

Muud tüüpi väärtuse lisamine annaks vea.

Elemendi väärtustamine, lisamine

Pythonis saab elementi väärtustada järgmiselt:

lst[1] = 12

Python võimaldab järjendisse elemente juurde lisada:

lst.append(10)
lst.append(11)

Javas elemendi väärtustamine:

lst[1] = 12;

Javas massiiv on lõpliku pikkusega.
Kui massiiv deklareeritakse pikkusega 10,
siis seda enam muuta ei saa.

Seega uue elemendi lisamist juba täidetud
massiivi Javas teha ei saa.

Järjendi pikkus

Massiivi pikkus

Pythonis saab küsida elementide arvu järjendis:

lst = []
print(len(lst)) # 0
lst.append(1)
lst.append(2)
lst.append(3)
print(len(lst)) # 3

Javas saab küsida massiivi pikkust:

int[] lst = new int[10];
System.out.println(lst.length); // 10
lst[0] = 1;
lst[1] = 2;
lst[2] = 3;
System.out.println(lst.length); // 10

Sõltumata sellest, mitu elementi massiivis
on väärtustatud, massiivi pikkus on alati sama
(see, mis deklaratsioonis märgitud).

Loe massiivi kohta siit: Massiiv.