JavaFX Baasstruktuur

JavaFX põhitõed saab selgeks lihtsa "Hello World" rakenduse abil. Allpool olev kood loob rakenduse, mis kuvab kasutajaliidese, millel on nupp, sellele vajutades prinditakse konsooli "Hello World", tegevust saab korrata mitu korda.

../_images/javafx_helloworld_ui.png

Koodinäide

// Necessary imports

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.stage.Stage;

// The Main Class extends Application

public class Main extends Application {

  // The main method starts the application

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

  // The Application class method start() has to be overridden

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {

    // A new button is created
    Button button = new Button();

    // Text is added to the previously created button
    button.setText("Click here to print 'Hello World'");

    // This code sets an action to said button
    // Now on a button click "Hello World" is printed to the console
    button.setOnAction(event -> System.out.println("Hello World"));

    // A Pane is created
    StackPane root = new StackPane();

    // The button is added to the pane
    root.getChildren().add(button);

    // This code creates a new scene with a fixed size of 300x300 pixels
    Scene scene = new Scene(root, 300, 300);

    // This text is shown at the top right-hand corner of the window (stage)
    primaryStage.setTitle("Hello World");

    // The scene is added to the stage
    primaryStage.setScene(scene);

    // This code shows the created application
    primaryStage.show();
  }


}

Olulised põhitõed

 • JavaFX rakenduse põhiklass laienadab javafx.application.Application klassi.

 • start() meetod käivitab rakenduse, tegemist on alguspunktiga kõikides JavaFX rakendustes.

 • JavaFX rakendustes defineeritakse kasutajaliides stage'i ning scene'i abil.

 • stage klass on JavaFX'is kõrgeima astme konteiner/ mahuti.

 • scene klass on aga konteiner kogu kasutajaliidese sisule.

Kuidas infot säilitatakse?

 • JavaFX'is säilitatakse scene'i hierarhilist sisu sõlmedest (nodes) koosneva graafina.

 • Antud näites on juursõlmeks ehk root node'iks StackPane objekt.

 • Juursõlm jälgib seda, kas stage'i suurust muudetakse ning muudab oma suurust vastavalt sellele.

 • Antud juhul on root node'il üks child node - nupp.

 • Nupul on tekst ning event handler, mille abil prinditakse tekst konsooli, kui nuppu vajutatakse.

../_images/javafx_helloworld_scene_graph.png

JAR fail

 • JavaFX rakendus ei vaja main() meetodit, kui koodist tehakse JAR fail, mille hulka kuulub ka javaFX Launcher.

 • JAR faili loomiseks saab kasutada JavaFX Packager tööriista.

Lisainfo

Teisi kasulikke JavaFX näiteid leiab lingilt: http://docs.oracle.com/javafx/2/get_started/jfxpub-get_started.htm