Enum - konstantide loend

enum tüüp on eriline andmetüüp, kus saab hoida eeldefineeritud konstante. Seda tüüpi muutuja saab sisaldada vaid ühte väärtust eeldefineeritud loendist.

enum kirjeldatakse sarnaselt klassile. See sisaldab konstante, mis kirjutatakse Javas läbivalt suurte tähtedega.

Näiteks kirjeldame ära liikumissuuna (kus diagonaalne liikumine pole lubatud):

public enum Direction {
  UP, DOWN, LEFT, RIGHT
}

enum'i tuleks kasutada juhul, kui on teada lõplik hulk võimalikke väärtusi. Näiteks eelneva liikumise näite puhul ei saa sellise koodi puhul esitada üles-vasakule liikumist.

Kasutamine koodis

enum väärtusi on võimalik võrrelda kas == võrdluse, equals() meetodi või switch valikuga. Näiteks:

public enum DirectionExample {

  public static Direction getDirection() {
    // return something meaningful
    return Direction.UP;
  }
  public static void main() {
    Direction dir = getDirection();
    if (dir == Direction.UP) {
      // move up
    } else if (dir == Direction.DOWN) {
      // move down
    } // etc
  }
}

Allpool kasutame switch'i.

enum näide - nädalapäevad

Kirjeldame enum'i:

public enum Weekday {
  MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY,
  FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY
}

ja kasutame mingis meetodis järgnevat (getWeekday() tagastab näiteks aktiivse nädalapäeva):

Weekday weekday = getWeekday();
switch (weekday) {
  case MONDAY:
  case TUESDAY:
  case WEDNESDAY:
  case THURSDAY:
  case FRIDAY:
    System.out.println("work!");
    break;
  case SUNDAY:
  case SATURDAY:
    System.out.println("party!");
    break;
}

Kuna enum saab sisaldada vaid piiratud koguse väärtusi, siis eelmise näite võib kirjutada ka selliselt:

switch (weekday) {
  case SATURDAY:
  case SUNDAY:
    System.out.println("party!");
    break;
  default:
    System.out.println("work!");
    break;
}

Lisainformatsioon koos enum tüübiga

Lisaks konstandi nimele on võimalik igale väärtusele kaasa anda erinevaid lisaväärtusi.

Järgnevas näites loome Weekday enum'i teise klassi sees. Sama kood võiks olla eraldi failis Weekday.java.

public class WeekdayUsageAdvanced {
  enum Weekday {
    MONDAY(true), TUESDAY(true), WEDNESDAY(true), THURSDAY(true),
    FRIDAY(true), SATURDAY(false), SUNDAY(false);

    private final boolean workingDay;

    Weekday(boolean workingDay) {
      this.workingDay = workingDay;
    }

    public boolean isWorkingDay() {
      return workingDay;
    }
  }

  public static Weekday getWeekday() {
    // do something here
    return Weekday.SUNDAY;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Weekday weekday = getWeekday();
    if (weekday.isWorkingDay()) {
      System.out.println("work!");
    } else {
      System.out.println("party!");
    }
  }
}

Nüüd on iga enum konstandiga määratud lisaväärtus - kas tegemist on tööpäevaga. MONDAY(true) käivitab konstruktori, kuhu antakse argument true ette. Selle väärtus määratakse workingDay muutujasse. final muutuja tähendab seda, et selle väärtust enam muuta ei saa. Weekday enum'il on avalik meetod isWorkingDay(), mis iga nädalapäeva kohta tagastab vastava väärtuse. Laupäev ja pühapäev ei ole tööpäevad, ülejäänud on.

Alternatiiv - kasutada tavalisi konstante

Nädalapäevade esitamiseks võib kasutada näiteks täisarv tüüpi (int) konstante:

public static final int MONDAY = 1;
public static final int TUESDAY = 2;
public static final int WEDNESDAY = 3;
public static final int THURSDAY = 4;
public static final int FRIDAY = 5;
public static final int SATURDAY = 6;
public static final int SUNDAY = 7;


public static void getSchedule() {
  int weekday = getWeekday();
  if (weekday < SATURDAY) {
    // working days
  } else {
    // weekend
  }
}

Aga mis juhtub, kui getWeekday() tagastab 8? Sellisel juhul meie kood arvestaks, et tegemist on nädalavahetusega. Sellist väärtust ei tohiks üldse lubada. enum'i kasutades sellist probleemi ei teki. Samuti on ühte tüüpi asjad grupeeritud ühe enum'i alla. Kui viimases näiteks oleks veel konstandid kuude kohta, siis võivad konstandid segamini minna (antud näites saab nime järgi üheselt aru, millega tegemist, aga mõne muu näite puhul ei pruugi saada). enum'i puhul oleks eraldi Weekday ja Month tüübid.