Git kasutamine käsureal

Giti käivitamine käsureal. Start -> otsige "git", valige Git Bash.

Kõigepealt tehke ära vajalik seadistus, et saaks gitlabiga ühendust:

git config --global http.sslVerify "false"

Salve kloonimiseks kohalikku arvutisse (UNIID asendage edaspidi enda uniid-ga, näiteks eesnimi.perenimi või 6-kohaline kombinatsioon ees- ja perenime tähtedest. xxxx asendage aastanumbriga):

git clone https://UNIID@gitlab.cs.taltech.ee/UNIID/iti0202-xxxx.git

Nüüd võib IntelliJ-ga avada loodud iti0202-xxxx kausta ja sinna sisse luua uue mooduli. Vt: Samm 9: Uue mooduli loomine ülesande jaoks

Seejärel liikuge loodud kausta (kausta nimi on sama mis ainekood):

cd iti0202-xxxx

Nüüd kopeerige oma projekt giti kausta:

cp -R /c/Users/UNIID/IdeaProjects/KT .

(käsu lõpus on punkt, - märk R ees peab tavaline miinus olema, kopeerides võib sinna mingi sarnane muu sümbol tekkida)

Enne, kui faile saab Giti üles panna, on vaja teha kaks sammu. Esiteks tuleb muudetud failid lisada järgmisesse commiti:

git add KT

seejärel saab teha commiti (commititakse vaid need failid, mis on eelnevalt lisatud):

git commit -m "lahendus v1"

Eelneva käsuga lisatakse commitides kohe ka kommentaar.

Kui commit on tehtud, on failid pandud lokaalsesse salve (kohalikus arvutis). Selleks, et failid jõuaks serverisse ja meie neid hinnata saaks, tuleb nad üles laadida:

git push origin master

IntelliJ jaoks Java asukoht arvutiklassis: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_144.