Klass, objekt

Python

Java

Tühi klass

class Student:
  pass
class Student {
}

Konstruktor ja parameetrid

Pythonis luuakse objekti muutujad konstruktori sees:

class Student:

  def __init__(self, name):
    self.name = name
    self.finished = False

Javas luuakse privaatsed objekti muutujad klassi
definitsioonis ja neid saab meetodites kasutada.

class Student {
  private String name;
  private boolean finished = false;

  public Student(String name) {
    this.name = name;
  }
}

Objektide võrdlus (sama instants)

if student1 is student2:
  print("Students are the same")
if (student1 == student2) {
  System.out.println("Student are the same");
}

Objektide võrdlus (sama sisu)

Sisu saab võrrelda == võrdlusega. Iga klass võib ise
defineerida __eq__ meetodiga, mida ja kuidas võrreldakse.

if string1 == string2:
  print("String contents are the same")

Sisu saab võrrelda equals meetodiga. Iga klass võib equals
meetodi üle kirjutada, et defineerida, mida ja kuidas võrreldakse.

if (string1.equals(string2)) {
  System.out.println("String contents are the same");
}

Objekti loomine

student = Student("John")
Student student = new Student("John");