Set ehk hulk

Set ehk hulk on kollektsioon või kogum elementidest, milles ükski liige ei kordu. Javas on Set tegelikult interface ehk liides. Interface'i kohta leiab rohkem informatsiooni objektorienteeritud koodi kirjutamist käsitlevate teemade juures. Javas on mitmeid erinevaid hulga tüüpe nt HashSet, AbstractSet, LinkedHashSet, TreeSet, ConcurrentSkipListSet, EnumSet jt. Objektorienteeritud mõttes implementeerivad nad kõik Set liidest. Sisuliselt on aga kõigil neil hulkadel sarnased algsed omadused (see, et üksiki liige ei kordu) ning erinevat tüüpi Set'ide kohta saab kutsuda välja sarnsaeid meetodeid.

HashSet

Üks võimalik hulga tüüpidest on HashSet<E>. HashSet ei hoia meeles sinna paigutatud elementide järjekorda, erinevalt mõnest teisest hulgast on võimalik HashSet'is hoida ka null elementi. Seda on saab luua nõnda:

public class SetExamples {

   public static void main(String[] args) {

     Set<Integer> exampleSet1 = new HashSet<>();

     //or

     HashSet<String> exampleSet2 = new HashSet<>();

   }
}

Set'ide kasutamiseks on javas mitmeid erinevaid meetodeid, neist esimene on add(E e), mis lisab hulka ühe elemendi juhul kui seda juba hulgas pole. Teine kasulik meetod on clear(), mis kustutab kõik hulgas olevad elemendid. contains(Object o) tagastab boolean väärtuse (true/false) selle kohta, kas konkreetne objekt esineb hulgas või mitte. Seda, kas Set'is on elemente või on see tühi saab kontrollida meetodi isEmpty() abil, mis tagastab true juhul kui hulgas pole ühtegi elementi. remove(Object o) eemaldab soovitud elemendi hulgast, kui see Set'is olemas on ning meetod size() tagastab hulgas olevate elementide arvu ehk Set'i pikkuse.

public class SetExamples {

   public static void main(String[] args) {

     HashSet<Integer> exampleSet = new HashSet<>();

     //These methods work on different types of sets

     //adds 6 to exampleSet
     exampleSet.add(6);

     //removes all elements from exampleSet
     exampleSet.clear();

     //returns false because exampleSet is empty
     boolean containsSix = exampleSet.contains(6);

     //returns true because exampleSet is empty
     boolean empty = exampleSet.isEmpty();

     exampleSet.add(1);
     exampleSet.add(6);
     exampleSet.add(666);

     //removes 1 from exampleSet
     exampleSet.remove(1);

     //length is equal to 2
     int length = exampleSet.size();

   }
}

LinkedHashSet

LinkedHashSet on sarnane HashSet'iga, kuid erinevalt viimasest sälitab LinkedHashSet oma elementide järjekorra.

TreeSet

TreeSet on hulga tüüp, milles hoiustatakse elemente kasvavas järjekorras, seega on tegu mõistliku valikuga kui on oluline säilitada elementide järjekord nende suurust arvesse võttes.

Võrdlev koodinäide

import java.util.*;

public class SetTest {

  public static void main(String[] args) {

    ArrayList<Integer> elements = new ArrayList<>();
    elements.addAll(Arrays.asList(5, 3, 6, 1, 4, 2));

    HashSet<Integer> hashSet = new HashSet<>(elements);
    LinkedHashSet<Integer> linkedHashSet = new LinkedHashSet<>(elements);
    TreeSet<Integer> treeSet = new TreeSet<>(elements);

    // Output: 123456

    for (Integer element : hashSet) {
      System.out.print(element);
    }
    System.out.print("\n");

    // Output: 536142

    for (Integer element : linkedHashSet) {
      System.out.print(element);
    }
    System.out.print("\n");

    // Output: 123456

    for (Integer element : treeSet) {
      System.out.print(element);
    }
  }
}