Matemaatika

Enamik matemaatlistest tehetest on Pyhonis ja Javas sarnased:

Tehe

Python

Java

Liitmine

a = 10
b = 5
print(a + b) # 15
int a = 10;
int b = 5;
System.out.println(a + b); // 15

Lahutamine

a = 10
b = 5
print(a - b) # 5
int a = 10;
int b = 5;
System.out.println(a - b); // 5

Korrutamine

a = 10
b = 5
print(a * b) # 50
int a = 10;
int b = 5;
System.out.println(a * b); //50

Jagamine

a = 10
b = 5
print(a / b) # 2.0
double a = 10;
double b = 5;
System.out.println(a / b); // 2.0

Moodul

a = 10
b = 5
print(a % b) # 0
int a = 10;
int b = 5;
System.out.println(a % b); // 0

Jäägita jagamine

a = 10
b = 5
print(a // b) # 2
int a = 10;
int b = 5;
System.out.println(a / b); // 2

Ruutjuur

import math
a = 10
b = 5
print(math.sqrt(a + b)) # 3.8729833
int a = 10;
int b = 5;
System.out.println(Math.sqrt(a + b)); // 3.8729833

Astmesse võtmine

a = 10
b = 5
print(a ** b) # 100000
int a = 10;
int b = 5;
System.out.println(Math.pow(a, b)); // 100000

Logaritm

import math
a = 10
b = 5
print(math.log(a, b)) # 1.43067655
int a = 10;
int b = 5;
System.out.println(Math.log(a) / Math.log(b)); // 1.43067655