JavaFX Event handler

JavaFX-is on iga tegevus mingi notifikatsioon. Kui kasutaja vajutab mingit nuppu, klahvi, liigutab hiirt või teeb teisi tegevusi, antakse välja event'e. Event handler'itega pääseb neile ligi, samuti saab event handler'i abil lisada mingile klahvile funktsionaalsusi.

Event

Event kujutab endast mingit sündmust, näiteks hiire liigutamist või klahvi vajutamist. JavaFX-is on event kas javafx.event.Event class või mingi selle alamklass. JavaFX-is on suhteliselt palju erinevaid evente, näiteks: DragEvent, KeyEvent, MouseEvent, ScrollEvent ja palju teisi. On võimalik ka ise enda evente defineerida kui laiendada Event klassi.

KeyEvent tüüpe on kolm tükki.

 • KEY_PRESSED

 • KEY_RELEASED

 • KEY_TYPED

../_images/event_types.gif

Koodi näide, kus tehakse nupp, mille vajutamisel prindib "Hello World":

import javafx.application.Application;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.scene.Group;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.stage.Stage;

public class YourApplication extends Application {

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
    Application.launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) {
    primaryStage.setTitle("Hello World");
    Group root = new Group();
    Scene scene = new Scene(root, 300, 250);
    Button btn = new Button();
    btn.setLayoutX(100);
    btn.setLayoutY(80);
    btn.setText("Hello World");

    btn.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {

      public void handle(ActionEvent event) {
        System.out.println("Hello World");
      }
    });

    root.getChildren().add(btn);
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }
}

Seal koodis on pikalt välja kirjutatud .setOnAction ja kuidas see töötab, kuid seda on võimalik kirjutada ka lambdaga. Allpool koodi näites on tegemist anonüümse klassiga-

// Without Lambda
btn.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>()
  public void handle(ActionEvent event) {
    System.out.println("Hello World");
  }
});
// With Lambda (Lambdas are future)
btn.setOnAction(event -> System.out.println("Hello World"));

Lambdadega saab kirjutada ka terveid funktsioone, mitte ainult ühte käsku, nagu järgmises koodi näites on näha. Tegemist on tetrise mängu koodijupiga, kui vajutada start nuppu käivitatakse mängu timeline, juhul kui seda pole juba tehtud.

start.setOnMouseClicked(event -> {
  if (!gameStarted) {
    startGameDropTimeline();
    gameStarted = true;
  }
});

Event handler'ile hea õpetus : http://docs.oracle.com/javafx/2/events/jfxpub-events.htm

Erinevad event'id : http://docs.oracle.com/javafx/2/events/convenience_methods.htm