Alamklass

Ülevaade

Klassi, mis on tuletatud teisest klassist, nimetatakse alamklassiks. Klassi, millest tuleneb alamklass, nimetatakse ülemklassiks.

Kõikidel klassidel peale Object-tüüpi klassi on olemas oma üks ja ainus ülemklass.

Javas on kõik klassid üht- või teistpidi tuletatud Object klassist.

Seega, kui pöördutakse mõne meetodi poole someObject.someMethod(), siis otsitakse seda kõigepealt someObject instantsist. Kui seal ei ole, siis selle ülemklassis jne. Kuni Object klassini välja.

Alamklass Javas pärib omadusi ülemklassist. Tänu pärimisele lisavad alamklassid spetsiifilist käitumist üldistatud ülemklassile. Püüame seda näite abil selgitada.

Ütleme, et koer on loom. Seepärast on loogiline luua klass loom ning panna koer pärima sealt. Sel juhul on alamklassiks koer ning ülemklassiks loom.

public class Animal {
}

public class Dog extends Animal{
}

Mida saab teha alamklassis

Alamklass pärib kõik public ja protected ülemklassi liikmed olenemata sellest, mis paketis alamklass on. Kui alam- ning ülemklass on samas paketis, siis pärib alamklass ka package-private liikmed ülemklassist.

 • Päritud välju saab kasutada nagu tavavälju.

 • Alamklassis tohib deklareerida täpselt sama nimega välja nagu ülemklassis, peites ülemklassi välja (ei ole soovitatav).

 • Alamklassis saab deklareerida uusi välju, mida ülemklassis ei ole.

 • Päritud meetodeid saab kasutada nii, nagu soovitakse.

 • Kui kirjutada alamklassi meetod sama signatuuriga nagu tema ülemklassis, siis kirjutatakse meetod üle @Override.

 • Alamklassis saab deklareerida uusi meetodeid, mida ei ole ülemklassis.

 • Alamklassi konstruktoris saab kasutada ülemklassi konstruktorit super võtmesõna abil.

Privaatsed liikmed ülemklassis

Kui ülemklassis on liikmeid (meetodid, väljad jne.), mis on deklareeritud kui private, siis alamklass neid ei päri. Samas, kui ülemklassis on public või protected meetodeid, mis võimaldavad ligipääsu private väljadele, siis neid saab kasutada ka alamklassis. Näiteks getterid ja setterid on konstruktsioonid, mille abil saab private väljadele ligi.

public class Student {
  private String name;

  public String getName() {
    return this.name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}

Näide alamklassidest ja ülemklassist

public class Animal {

  public void hide() {
    System.out.println("The hide method in Animal.");
  }
}

public class Cat extends Animal {

  @Override
  public void hide() {
    System.out.println("The hide method in Cat.");
   }

  public static void main(String[] args) {
    Cat myCat = new Cat();
    myCat.hide();
  }
}

Kuna loodud objekt on Cat tüüpi, siis loogiline on, et prinditakse "The hide method in Cat."

public class Animal {

  public void hide() {
    System.out.println("The hide method in Animal.");
  }
}

public class Cat extends Animal {

  public static void main(String[] args) {
     Cat myCat = new Cat();
     myCat.hide();
  }
}

Nüüd ei ole meil alamklassis üldse meetodit hide(), kuid vaatamata sellele prinditakse konsooli "The hide method in Animal.". Alamklass kasutab ülemklassi meetodit, kuna midagi muud nimega hide tal kasutada ei ole.