Pakid, teegid

Mooduli loomine

Pärast Git-iga ühendamist luuakse automaatselt kaust iti0202. Clickides parema hiireklõpsuga selle peale, tuleb valida New, mille alt Module.

../_images/module1.png

Pärast seda avaneb aken, kus saab valida erinevaid Java framework-e, aga soovitatav on alguses neid mitte muuta. Pärast valiku tegemist vajutada Next nuppu.

../_images/module2.png

Kõige ülemine lahter on mooduli nime jaoks, kuhu tuleb sisestada ülesande kausta nimi. NB! Ülesande kirjenduses on Kaust Gitis, see on sama asi!

../_images/module3.png

Pärast selle valmis saamist luuakse uus moodul, mille sees on kaust src.

Package loomine

Edasti tuleb teha parem click kausta src peal, et luua uus package.

../_images/module4.png

Sellega avaneb uus aken, kuhu tuleb sisestada package nimi. Pannes punkti kausta nimede vahele, luuakse automaatselt alamkaust. NB! Ülesande kirjelduses on Pakk Gitis, see on jällegi sama asi!

../_images/module5.png

Klassi loomine

Pärast seda tuleb luua Java klass. Jällegi parema hiire click-iga valida NEW ja siis Java Class.

../_images/module6.png

Sellega avaneb uus aken, kuhu tuleb panna klassi nimi ja vajutada OK nuppu.

../_images/module7.png

Sellega luuakse uus klass ja sinna saab kopeerida malli.

Kasulik nõuanne

Kui Te ei soovi, et Teie tühjad kasutad oleksid trepina, siis saab ülevalt setting-ute alt valida, Flatten packages ja Hide Empty Middle Packages.

../_images/module8.png

Näide klassist

../_images/package.png

Kuna klass kuulub paketti "example", siis deklareerime selle kohe klassi alguses.

package example;

public class Example {

  public static int addNumbers(int firstNumber, int secondNumber) {
    return firstNumber + secondNumber;
  }

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(addNumbers(1, 2));
  }
}