Muutuja ja primitiivne andmetüüp

Java ja Pythoni peamine vahe on see, et Python on dynamically typed language aga Java on statically typed language. See tähendab seda, et Pythonis ei pea määrama muutujale andmetüüpi enne koodi jooksutamist.

Javas on kahte tüüpi muutujaid: primitiivsed (primitive) ja objektid (object). Primitiivset tüüpi muutujaid kasutavad vähem mälu ja on üldiselt kiiremad. Samas ei saa neid kasutada kõikides kohtades. Kergem on võrrelda kahte int tüüpi muutujat, kui kahte Integer tüüpi muutujat.

Python

Java

Pythonis arvu loomine:

a = 10
b = 10.0
c = 127
d = 1000;
e = 10000000000

Javas erinevaid tüüpe arvude loomiseks:

int a = 10;
double b = 10.0;
byte c = 127;
short d = 1000;
float e = 1000000000;

Pythonis sõne tüüpi muutuja loomine:

string1 = "This is a string, "
string2 = 'this is also a string, '
string3 = str("as is this.")

Javas sõne tüüpi muutuja loomine:

String string1 = "This is a string";
String string2 = new String();

Pythonis boolean tüüpi muutuja loomine:

is_present = True
was_there = False

Javas boolean tüüpi muutuja loomine:

boolean isPresent = true;
boolean wasThere = false;

Javas esinevate primitiivsete andmetüüpide vaikeväärtused ja minimaalsed/maksimaalsed väärtused:

Andmetüüp

Vaikeväärtus

Minimaalne võimalik väärtus

Maksimaalne võimalik väärtus

byte

0

-128

127

short

0

-32768

32767

int

0

-2-31

231-1

long

0L

-263

263-1

float

0.0f

4 baiti

4 baiti

double

0.0d

8 baiti

8 baiti

char

"u0000"

u0000 või 0

uffff või 65535

boolean

false

puudub

puudub