Queue ehk järjekord

järjekord on andmestruktuur, kus andmeid lisatakse ja eemaldatakse fifo-in-first-out(FIFO) põhimõttel.

Järjekorral on 3 põhilist meetodit:

 • add() - järjekorda lisamiseks

 • remove - järjekorrast eemaldamiseks

 • peek() - järjekorra esimese elemendi tagastamiseks

FIFO põhimõte

../_images/Fifo_queue.png

enque() ja deque() on javas vastavalt add() ja remove().

lisatakse (enque) alati järjendi lõppu ja neid eemaldatakse (deque) alati järjendi algusest. Sellest tulenevalt kutsutakse seda FIFO (first-in-first-out).

Järjekord javas

Javas on olemas Queue liides ja realisatsioonina saame kasutada klassi LinkedList

public class QueuekExamples {
  import java.util.LinkedList;
  import java.util.Queue;

  public static void main(String[] args) {
    Queue<Integer> queue = new LinkedList<>();
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      queue.add(i); // lisame numbrid 0, 1, ... , 9
    }
    while (!queue.isEmpty()) {
      System.out.println(queue.remove()); // prinditakse numbrid 0, 1, ... , 9
    }
  }
}