Inheritance ehk pärimine

Inheritance'i ehk pärimise abil saab luua ülemklasse ning neile vastavaid alamklasse. Ülemklass on justkui üldisem mõiste, mille alla saavad kuuluda täpsemad sama mõistet kirjeldavad mõisted. Näiteks võib üldisemaks mõisteks olla pirukas, omakorda on aga olemas ka magusad ja soolased prirukad, soolased pirukad on võimalik jaotada näiteks juustu-, liha-, kapsa- ning porgandipirukateks. Samalaadset loogikat rakendatakse ka objektorienteeritud koodi kirjutamisel. Ülemklassil on meetodid ning väljad, mis laiendamisel kanduvad edasi alamklassidele, nagu piruka üldised omadused kapsapirukale, kuid alamklassil võivad olla omakorda täiendavad meetodid ning väljad.

Klasside laiendamisel kehtivad järgmised reeglid:

  • Laiendav klass ehk alamklass pärib kõik laiendatava klassi ehk ülemklassi meetodid (va need, mille nähtavuseks on määratud private)

  • Alamklass kirjutab üle kõik laiendatava klassi meetodid, mis on mõlemas klassis sama nimega

  • Laiendav klass ehk alamklass võib lisada uusi meetodeid

extends võtmesõna

Klasse saab muuta alamklassideks kasutades extends võtmesõna. Oluline on silmas pidada, et klasse laiendades eksisteeriks kahe klassi vahel ülem- ja alamklasse iseloomustav suhe, näiteks klassi Car alamklassiks ei saa olla Wheel, küll aga saab laiendavaks klassiks olla Hatchback või Convertible, juhul kui puudub ülem- ning alamklasse iseloomustav suhe tuleks kasutada hoopis kompositsiooni.

Oletame et on olemas järgnev klass:

public class Pie {

}

Selleks, et laiendada klassi tuleb luua uus klass SavouryPie kasutades extends võtmesõna, mille järgi lisatakse selle klassi nimi, mida soovitakse laiendada, antud juhul on selleks klass Pie.

public class SavouryPie extends Pie {

}

Override võtmesõna

Override võtmesõna kasutatakse meetodite ülekirjutamiseks, alamklassis defineeritakse sama nime ning samasuguste argumentidega meetod nagu ülemklassis, meetodil peab olema tagastustüübiks sama tagastustüüp, mis ülemklassiski või sealse tagastustüübi alamtüüp. Tavaliselt kasutatakse ülekirjutamist, kui alamklassi objektidega peab saama teha sarnast tegevust nagu ülemklassi objektidega, kuid on vaja arvesse võtta mõningaid üksikud alamklassile omased tegevusi või omadusi. Selleks defineeritakse sama nimega meetod, mille sisu erineb pisut ülemklassi samanimelise funktsiooni koodist.

Täpsemalt on võimalik selle kohta lugeda OOP Override ja Overload teema juures: https://javadoc.pages.taltech.ee/oop/oop-override-vs-overload.html

Konstruktorid

Uut alamklassi objekti luues kutsutakse kõigepealt alati välja ülemklassi konstruktor. Juhul kui ülemklassis on ainult argumentidega konstruktor ning alamklassi konstrukoris pole kasutatud super() võtmesõna abi, et ülemklassi argumentidega konstruktorit välja kutsuda, siis kirjutatud kood ei kompileeru. Kui ülemklassis pole konstruktorit, siis kasutatakse kompileerimisel vaikimisi argumendita konstruktorit. Samuti kompileerub kood, kui ülemklassis on olemas argumendita konstruktor.

Detailsemalt käsitletakse konstruktoreid: https://javadoc.pages.taltech.ee/oop/oop-constructor.html

super võtmesõna kohta saab lisainfot: Võtmesõna super