Võtmesõna super

Kui on selged sellised terminid nagu override ja overload, siis on paras liikuda super võtmesõna juurde.

Kuidas pääseda ligi ülemklassi meetoditele ja väljadele?

Kui teie alamklassis asuv meetod kirjutab üle mõne ülemklassis oleva meetodi (override), on ikkagi võimalik pääseda ülekirjutatud meetodi juurde ülemklassis. Seda saab teha super võtmesõna abil. Ütleme, et meil on ülemklass Superclass.

public class Superclass {

  public void printMethod() {
    System.out.println("Printed in Superclass.");
  }
}

Samuti on meil olemas alamklass Subclass, mis laiendab ülemklassi ning kirjutab üle meetodi printMethod()

 public class Subclass extends Superclass {

   @Override
   public void printMethod() {
     super.printMethod();
     System.out.println("Printed in Subclass");
   }

   public static void main(String[] args) {
     Subclass s = new Subclass();
     s.printMethod();
   }
}

Alamklassi meetod printMethod() kirjutab üle ülemklassi meetodi printMethod(). Samas, kui on soov kutsuda välja just ülemklassi meetod printMethod(), siis on tarvis kasutada võtmesõna super. Konsooli trükitakse:

Printed in Superclass.
Printed in Subclass

Ehk siis alguses käivitakase ülemklassi meetod printMethod() ning siis pöördutakse tagasi alamklassi System.out.println() poole, et trükkida "Printed in Subclass".

 • NB! Samamoodi on võimalik pääseda ülemklassi välja juurde.

class Vehicle {

  int speed = 50;

  void displaySpeed() {
    System.out.println("Vehicle speed is " + speed);
  }
}

class Ferrari extends Vehicle {

  int speed = 100;

  void displaySuperSpeed() {
    System.out.println("The superlcass speed is " + super.speed);
  }

  void displaySpeed() {
    System.out.println("Ferrari speed is " + speed);
  }

  public static void main(String[] args) {

    Vehicle a = new Vehicle();

    a.displaySpeed();

    Ferrari b = new Ferrari();

    b.displaySuperSpeed();
    b.displaySpeed();
  }
}

Ülaltoodud näites on meil kaks klassi. Ferrari laiendab Vehicle klassi. Mõlemal klassil on olemas väli speed, mida hakkame välja kutsuma. Alguses teeme Vehicle klassi objekti ning kutsume välja displaySpeed(), saame konsooli trükitud numbri 50, kuna see on antud välja väärtus selles klassis. Ferrari klassis aga on oma speed, mis peidab ära speed välja ülemklassis. Seepärast, kui me kasutame .super võtmesõna, saame kätte ülemklassi speed väärtuse, aga tavajuhul saame kätte just ferrari klassis oleva välja speed väärtuse.

Vehicle speed is 50
The superlcass speed is 50
Ferrari speed is 100

Alamklassi konstruktor

Ütleme, et meil on ülemklass Bicycle ning alamklass MountainBike. Jägmises näites on näha, kuidas alamklassi MountainBike konstruktoris kutsutakse välja ülemklassi konstruktor ning pärast seda seadistatakse veel alamklassile iseloomulik väli seatHeight.

public class Bicycle {

  // the Bicycle class has
  // three fields
  public int cadence;
  public int gear;
  public int speed;

  // the Bicycle class has
  // one constructor
  public Bicycle(int startCadence, int startSpeed, int startGear) {
    gear = startGear;
    cadence = startCadence;
    speed = startSpeed;
  }

  // the Bicycle class has
  // four methods
  public void setCadence(int newValue) {
    cadence = newValue;
  }

  public void setGear(int newValue) {
    gear = newValue;
  }

  public void applyBrake(int decrement) {
    speed -= decrement;
  }

  public void speedUp(int increment) {
    speed += increment;
  }

}


public class MountainBike extends Bicycle {

  // the MountainBike subclass has
  // one field
  public int seatHeight;

  // the MountainBike subclass has
  // one constructor
  public MountainBike(int startHeight, int startCadence,
            int startSpeed, int startGear) {
    super(startCadence, startSpeed, startGear);
    seatHeight = startHeight;
  }

  // the MountainBike subclass has
  // one method
  public void setHeight(int newValue) {
    seatHeight = newValue;
  }
}

Kui almaklassi konstruktoris kutsutakse välja meetod super(), siis käivitub ülemklassi argumendita konstruktor. Kui kutsutakse välja super(argumentide list), siis käivitub vastavate argumentidega ülemklassi konstruktor.

 • NB! super() kutsutakse iga alamklassi konstruktori alguses Java poolt automaatselt välja nii, et seda polegi koodis näha (Kui seda ülemklassis pole, päritakse konstruktor Object klassilt). Kui ülemklassis on defineeritud ainult argumentidega konstruktor, tekib kompilatsiooniviga. Asi on selles, et alati seadistatakse enne ülemklass ning siis alamklassid, seetõttu on alati vaja ligipääsu igale ülemklassile. (Constructor chaining)