Kuupäevad ja kellaajad

Java 8 puhul tuleks kasutada kuupäevade ja kellaaegade säilitamiseks paketti java.time, mille klasside kohta tasub lähemalt uurida Oracle Java juhendist.

Lisaks eelpoolnimetatule on olemas java.util klassid, näiteks Calendar, Time ja Date. Nii mõnigi meetod neis pole enam kasutusel, millele viitab ka märgistus (deprecated). Java varasemates versioonides olid olemas ainult need klassid ning seetõttu leiab internetist väga palju näiteid nende kohta. Järgnevates näidetes kasutame kaasaegsemat java.time paketti ning ka enda töös oleks mõistlik eelistada seal paiknevaid klasse.

Kasulikud näited

Juhul kui meile on olulised ainult kuu ja aasta number, võime kasutata YearMonth objekte.

YearMonth rightNow = YearMonth.now();
YearMonth nextDecember = YearMonth.of(2018, 12);

YearMonth objekt on muutmatu (immutable), mis tähendab et kuu või aasta numbri muutmiseks tuleb sisuliselt luua uus objekt. Selle lihtsustamiseks on olemas mitmeid erinevaid meetodeid.

YearMonth y = YearMonth.of(2017, 4); // March 2017
YearMonth y1 = y.plusYears(2);    // March 2019
YearMonth y2 = y.minusMonths(1);   // February 2017
YearMonth y3 = y.withMonth(9);    // September 2017

Selleks, et saada kuupäev soovitud formaati, saab kasutada meetodit format, millele antakse kaasa soovitud vormingu muster.

DateTimeFormatter dtf = DateTimeFormatter.ofPattern("MM.yyyy");
String nextDecemberFormatted = nextDecember.format(dtf);
System.out.println(nextDecemberFormatted); // 12.2018

Kuupäeva objekti saamine tekstist ja selle vormindamine:

import java.time.LocalDate;
import java.time.format.DateTimeFormatter;

/**
 * LocalDate parsing and formatting example.
 */
public class LocalDateExamples {
  public static void main(String[] args) {

    String inputDate = "2016/07/13";
    DateTimeFormatter dtfin = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy/MM/dd");
    LocalDate localDate = LocalDate.parse(inputDate, dtfin);
    System.out.println(localDate); // 2016-07-13
    localDate = localDate.plusDays(20); // add 20 days

    DateTimeFormatter dtfout = DateTimeFormatter.ofPattern("dd.MM.yyyy");
    System.out.println(localDate.format(dtfout)); // 08.08.2016
  }

}

DateTimeFormatter dokumentatsioon: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/time/format/DateTimeFormatter.html

Huvitav video ajatsoonidest ja programmeerimisest: https://www.youtube.com/watch?v=-5wpm-gesOY