Hello World võrdlus

Võrdleme "kõige lihtsama" programmi loomist kahes keeles.

Python

Java

print("Hello world!")

Ülal näidatud kood on oluliselt lühem kui Java keeles kirjutatud kood.

Nimetatud üks rida annab üldiselt sama tulemuse, aga pole tegelikult samaväärne.

Täpsem vaste on järgmine:

def main():
  print("Hello world!")

if __name__ == '__main__':
  main()
void main() {
  System.out.println("Hello World");
}

Alates Java versioonist 21 on võimalik kirjutada Hello World programm lühemalt.

Varasemalt tuli sama saavutamiseks lisada juurde ka klass.

public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello world!");
  }
}