Konstruktorid

Konstruktorite abil luuakse klassi isendeid

Konstruktor on koodi plokk, mis võimaldab tekitada klassidest objekte. Konstruktor meenutab kujult meetodit, kui päriselt ei ole ta meetod. Konstruktor erineb meetodist seepärast, et

 1. Konstruktori nimi peab olema sama, mis klassi nimi.

 2. Konstruktoritel ei ole tagastustüüpi, isegi mitte void.

 3. Konstruktor kutsutakse välja new operaatori abil, objekti loomise ajal. Konstruktorite roll on luua objekt.

Konstruktorite tüübid

 1. Default konstruktor

Kui klassis ei ole eraldi deklareeritud konstruktorit, siis java deklareerib ise automaatselt sellise default konstruktori, mida ei ole füüsiliselt koodis näha. Igal klassil on seega olemas konstruktor.

class Demo {
   public Demo() {
   }
}

NB! Nii näeb välja default konstruktor klassis Demo, kuid kuna me oleme selle ise kirja pannud, siis ei loeta seda enam default konstruktoriks. Default on siis, kui seda ei kirjutata välja!

 1. Argumendita konstruktor

class Demo {
   public Demo() {
    System.out.println("This is a constructor without parameters!")
   }
}

Argumendita konstruktor sarnaneb signatuurilt default konstuktoriga, kuid koodi keha võib teha ükskõik mida. Antud juhul objekti loomisel trükitakse konsooli: "This is a constructor without parameters!".

 1. Argumentidega konstruktor

Sel juhul antakse konstuktorisse veel eraldi argumendid. Neid võib olla ükskõik kui palju.

class Demo {
   public Demo(int num, String str) {
      System.out.println("This is a parameterized constructor");
   }
}

Konstruktorite roll objektide loomises

Konstruktor võimaldab anda klassi väljadele algväärtusi, kui objekt luuakse. Ütleme, et meil on klass Actor, millel on väljad fistName ja lastName.

public class Actor {
  String firstName;
  String lastName;

  public String getFirstName() {
    return firstName;
  }

  public void setFirstName(String firstName) {
    this.firstName = firstName;
  }

  public String getLastName() {
    return lastName;
  }

  public void setLastName(String lastName) {
    this.lastName = lastName;
  }
}

Kui tahame luua uue objekti, siis saame seda teha nii:

public static void main(String args[]) {
  Actor actor = new Actor();
  actor.setFirstName("Arnold");
  actor.setLastName("Schwarzenegger");
}

Eelnevas koodis new Actor() kutsub välja Actor klassi konstruktori. Kuna me seda eraldi defineerinud ei ole, siis kasutatakse default konstruktorit. Sellisel kujul on objekte tüütu luua. Kuna arvatavasti igal objektil on eesnimi ja perenimi, loome mugavama konstruktori (getter ja setter meetodid on koodist välja jäätud).

public class Actor {

  public Actor(String first, String last) {
    this.firstName = first;
    this.lastName = last;
  }

  // getters and setters follow
  // ...
}

Nüüd loome antud klassi jaoks objekti.

public static void main(String args[]) {
  Actor arnold = new Actor("Arnold", " Schwarzenegger");
}

Seega on loodud uus klassi Actor objekt, mille viiteks on arnold, ning mille väljad firstName = "Arnold", lastName = "Schwarzenegger".

Tuleb tähele panna, et kui klassile kirjeldatakse ära konstruktor, siis default konstruktor enam ei tööta. Ehk siis antud juhul me ei saa enam luua Actor objekti ilma argumentideta. Kui see vajadus on olemas, tuleb selline konstruktor eraldi kirjeldada (public Actor() {}).

Konstruktorite ülelaadimine

Ühel klassil võib olla mitu konstruktorit, juhul kui igal konstruktoril on unikaalne signatuur. Tekitame uue konstruktori klassi Actor

public class Actor {
   String firstName;
   String lastName;
   boolean goodActor = true;

   public Actor(String first, String last, boolean good) {
     firstName = first;
     lastName = last;
     goodActor = good;
   }

   public Actor(String first, String last) {
     this.firstName = first;
     this.lastName = last;
   }

   // getters and setters follow
   // ...
}

Ning loome vastava objekti

public static void main(String args[]) {
  Actor a = new Actor("Arnold", "Schwarzenegger", false);
}

Töötab ka konstruktor kahe argumendiga (ees- ja perenimi). Sellisel juhul goodActor muutuja väärtust ei muudeta ja see jääb loodud objektil väärtusega true.

Veel üks näide

Mis on antud koodi väljundiks?

class ExampleTwo {
  private int var;

  public ExampleTwo() {
    //code for constructor without parameters!
    var = 10;
  }

  public ExampleTwo(int num) {
    //code for parameterized one
    var = num;
  }

  public int getValue() {
    return var;
  }

  public static void main(String args[]) {
    ExampleTwo obj2 = new ExampleTwo();
    System.out.println("var is: " + obj2.getValue());
  }
}

Konsooli väljundiks on:

var is: 10

Aga nüüd kasutame main-meetodis hoopis sellist koodi:

ExampleTwo obj2 = new ExampleTwo(77);
System.out.println("var is: " + obj2.getValue());

Konsooli väljundiks on nüüd:

var is: 77

Teisel juhul andsime me konstruktorisse parameetri 77 ning seetõttu käima läks just argumendiga konstruktor.

this. kasutamine väljal

Kõige tihedamini kasutatakse this võtmesõna, kuna väli on varjatud meetodi või konstruktori argumendi poolt.

public class Student {
  public int code = 0;
  public int age = 0;

  //constructor
  public Student(int a, int b) {
    code = a;
    age = b;
  }
}

Samas võib seda koodi kirjutada nii

public class Student {
  public int code = 0;
  public int age = 0;

  //constructor
  public Student(int code, int age) {
    this.code = code;
    this.age = age;
  }
}

Nüüd seatakse objekti väljade code ja name väärtuseks konstruktorisse antud argumentide väärtused.