Muutuja

Java on tüübikindel keel, mis tähendab, et iga muutuja ees peab olema deklareeritud andmetüüp (näiteks int, double jne). Muutujaid kasutatakse erinevate vajalike väärtuste hoidmiseks. Näiteks int MAX_WIDTH = 10; hoiab endas soovitud asja maksimaalset laiust. Muutujanimed kirjutatakse jälgides camelCase tehnikat (s.t algab väikese tähega ning iga järgmine sõna algab suure algustähega).

Samuti on Javas primitiivsed andmetüübid ning objekti muutujad. Erinevus on hästi kirjeldatud siin.

Kirjeldus

 • int-tüüpi muutuja on täisarvuline number.

 • float-tüüpi muutuja on komakohaga arv (4 baidine).

 • double-tüüpi muutuja on komakohaga arv (8 baidine).

 • byte-tüüpi muutuja minimaalne väärtus on -128 (-2^7) ning maksimaalne väärtus 127 (2^7-1).

 • char-tüüpi muutuja koosneb ühest Unicode sümbolist.

 • String-tüüpi muutuja on kas täht, sõna või tekst.

 • boolean-tüüpi muutuja on kas "true" või "false".

Muutuja võib olla lokaalne või globaalne.

Näited

Muutujad:

int a, b, c;     // declare 3 integers: a, b and c
int d = 10, e = 10; // initializing
float pi = 3.14159f;
double pi2 = 3.14159;
byte f = 22;
char g = 'g';
String word = "word or text";
boolean illuminatiConfirmed = true;

Lokaalsed ja globaalsed muutujad:

public class Example {
  private static int sum; // global variable

  private static int addToSum(int a, int b, int c) {
    int sum = a + b + c; // local variable
    return sum;
  }

  public static void main(String[] args) {
    sum += addToSum(1, 2, 3);
    System.out.println(sum);
  }
}