Meetod (funktsioon)

Kirjeldus

Meetod täidab ideaalis ainult ühte funktsionaalsust (näiteks antakse ette 2 numbrit ning meetod liidab need kokku ja tagastab saadud väärtuse. Lahutamise, korrutamise, jagamise jms see meetod ei tegele, vaid selleks on eraldi meetodid).

Meetodi ülesehitus

modifier − defineerib nähtavuse ning selle kasutamine on valikuline (nt public).

returnType − meetodi tagastustüüp (void ei tagasta midagi).

nameOfMethod − meetodi nimi.

Parameters − parameetrid, mis meetodile ette antakse. Võib ka tühjaks jätta, kui ei soovi midagi ette anda.

method body − kogu loogika, mida see meetod teeb.

modifier returnType nameOfMethod (Parameters) {
   // method body
}

Kuna nähtavus on public, siis see funktsioon on nähtav kõikjale. Tagastustüüp on int, seega antud funktsioon tagastab täisarvu ehk int-tüüpi väärtuse.

public int add(int a, int b) {
    return a + b;
}

Kuna nähtavus on private, siis see funktsioon on nähtav vaid klassis, kus see paikneb. Tagastustüüp on String, seega antud funktsioon tagastab sõne ehk String-tüüpi väärtuse.

private static String removeFirst(String word) {
    return word.substring(1);
}

Kui nähtavust ei ole defineeritud, on see package-private.

Kuna nähtavus on package-private, siis see funktsioon on nähtav vaid selle paketi klassidele, kus see paikneb. Tagastustüüp on List<Double>, seega antud funktsioon tagastab loendi ujukomaarvudest ehk List<Double>-tüüpi väärtuse.

List<Double> turnIntoList(double a, double b) {
    return Arrays.asList(a, b);
}