Moodul (module-info.java)

Moodul sarnaneb pakettidele ehk võimaldab koodi strukureerida. Moodul on täiendav abtraktsiooni tase lisaks pakettidele. Üks moodul peaks koosnema lähedalt seotud pakettidest ja ressurssidest. Moodul on justkui miniprojekt kuhu on lisatud module-info.java fail. Moodulite module-info.java failipõhine tugi lisati Java 9-ga.

Mõned moodulite eelised on:

 • Skalleeritav, modulaarne Java platvorm - väiksemad eraldiseisvad osad ühe monoliidi asemel

 • Tugev kapseldamine - vaikesätetes on kõik paketid privaatsed ja Reflection keelatud

 • Eraldiseisvad ressursid - igal moodulil on oma ressursifailid eraldiseisvalt, ühes suures rakenduses ilma mooduliteta on need kõigi pakettide vahel jagatud (xml, json, yml jne)

module-info.java

module-info.java fail on iga mooduli juurkaustas ja sisaldab konkreetse mooduli metaandmeid. Mooduli blokk võib olla tühi või sisaldada direktiive (juhiseid). Järgnevalt toome näiteid direktiivide kasutamisest.

module-info.java näited

module-info.java fail mooduliga my.module mis on ilma direktiivideta:

module my.module {}

my.module sõltub module1-st:

module my.module {
 requires module1;
}

Lubame mooduli my.module paketi com.package1 avalike meetodeid ja muutujaid kasutada tarbijatel (vaikeseadetes ei ole avalikud liikmed tarbijatele nähtavad - tugev kapseldamine):

module my.module {
 exports com.package1;
}

my.module sõltub transitiivsest java.sql moodulist, tarbijad kes kasutavad my.module-t omavad ligipääsu ka java.sql moodulile:

module my.module {
 requires transitive java.sql;
 exports com.package1;
}

Lubame mooduli my.module paketi com.package1 avalike meetodeid kasutada ainult kindlas paketis olevatel tarbijatel (com.specific):

module my.module {
 exports com.package1 to com.specific;
}

Sarnaselt requires võtmesõnale, saame kasutada uses mida kasutatakse liideste või abtraktsete klasside korral:

module my.module {
 uses interface.name;
}

Võimalik on moodul muuta teenuse pakkujaks koos liidese implementatsiooniga:

module my.module {
 provides MyInterface with MyInterfaceImpl;
}

Ilma mooduliteta rakenduses on võimalik kasutada Reflection'it (isegi privaatsetel meetoditel ja väljadel), moodulite korral saab anda õiguse open võtmesõna abil:

open module my.module {}

Võimalik on anda Reflection ligipääs paketipõhiselt:

module my.module {
 opens com.package1;
}

Võimalik on anda Reflection ligipääs paketipõhiselt kindlatele tarbijatele:

module my.module {
 opens com.package1 to module1, module2;
}

Näide java.sql moodulist:

module java.sql {
 requires transitive java.logging;
 requires transitive java.xml;
 exports java.sql;
 exports javax.sql;
 exports javax.transaction.xa;
 uses java.sql.Driver;
}