Üksustestide nimetamine

Üksustestide väga tähtis osa on nende nimetamine. Nime järgi suudame tuvastada, mida me testime, mis antud testi tingimused on ning mis on oodatav tulemus.

Üldiselt lähtutakse testide nimetamisel järgmistest reeglitest:

 • Selgelt on välja toodud, mis testi seisund on (sisendid, testitava objekti olek jne.)

 • Selgelt on välja toodud, mis oodatav tulemus on

Hästi nimetatud testist on lihtsam viga leida, kui näiteks testist, mille nimi on "test02".

Siin artiklis on mõned levinud testide nimetamise viiside näited välja toodud.

Meetodi nimi - Testitav olukord - Oodatav tulemus

Mõned näited:

 • getAccount_invalidId_throwsException

 • isAdult_ageBelow18_false

 • buyShares_notEnoughMoney_failsToBuy

Meetodi nimi - Oodatav tulemus - Testitav olukord

Mõned näited:

 • getAccount_throwsException_invalidId

 • isAdult_false_ageBelow18

 • buyShares_failsToBuy_notEnoughMoney

test[Testitav funktsionaalsus]

Mõned näited:

 • testGetAccountThrowsExceptionIfIdIsInvalid

 • testBelow18IsNotAnAdult

 • testCantBuySharesIfNotEnoughMoney

Testitav funktsionaalsus

Mõned näited:

 • getAccountThrowsExceptionIfIdIsInvalid

 • below18IsNotAnAdult

 • cantBuySharesIfNotEnoughMoney

Oodatav tulemus kui on ette antud olukord

Mõned näited:

 • should_throwException_when_idIsInvalid

 • should_returnFalse_when_ageBelow18

 • should_failToBuy_when_notEnoughMoney

Kui testime seda, siis ootame antud tulemust

Mõned näited:

 • when_idIsInvalid_expect_getAccountThrowsException

 • when_ageBelow18_expect_isAdultAsFalse

 • when_notEnoughMoney_expect_buySharesFails

Antud tingimustel testitav funktsionaalsus peaks tagastama selle tulemuse

Mõned näited:

 • given_userIsAuthenticated_when_notEnoughMoney_then_transactionFails