Giti kasutamine TTÜs

Sammud projekti Giti panemisel:

git clone https://gitlab.cs.taltech.ee/UNIID/PROJECT.git

Repositooriumi kloonimine enda arvutisse, kus UNIID tuleb asendada enda Uni-ID-ga. PROJECT tuleks asendada vastavas aines määratud projekti nimega (näiteks iti0202-2019).

Te näete oma projekte veebilehel: https://gitlab.cs.taltech.ee . Kui avate projekti, siis seal on näha ka terviklik projekti (salve) aadress. Saate aadressi kopeerida ja kloonimisel kasutada.

Kui millegipärast ei õnnestu repositooriumi kloonimine, siis tuleks kontrollida, kas kasutate ikka https:// protokolli, mitte http://. Tuleks ka kontrollida, kas olete projekti, uniid ja parooli õigesti sisestanud (suur- ja väiketähed on erinevad!).

cd PROJECT

mkdir EX00

cd EX00

Siia kausta tuleks nüüd luua fail, näiteks Main.java (siin lihtsustatud näide, tegelikult tuleks luua ka pakett).

git add Main.java

git commit -m "Lühike kommentaar koodi lisamise kohta"

git push origin master

Üles võib panna ka terve kausta:

git add EX00

git commit -m "Lisan terve EX00 kausta"

git push origin master

Tulemusena peaks tulema e-maili aadressile (mail.ttu.ee) kiri õnnestumise või ebaõnnestumise kohta, õnnestumise korral ka automaattestide tulemused. Peale tagasiside saamist võib koodi täiendada, et tulemus õige oleks. Sellisel juhul on vaja kood uuesti Giti üles laadida:

git add Main.java

git commit -m "Lühike kommentaar tehtud muudatuste kohta"

git push origin master

Probleemide vältimiseks tuleks alati enne koodimuudatusi teha repositooriumile git pull. See tõmbab uusima versiooni serverist. Kui see samm jääb tegemata, võib juhtuda, et failide seis arvutis läheb konflikti serveris oleva seisuga.

Vaata rohkem Giti kohta: Git