Sisendi lugemine failist

Javas võib sisend-väljud välja näha keeruline, kuid see pole halb. Sellega saavutatakse seda, et nii klaviatuurilt kui ka failist saab andmeid lugeda kõrgema kihi objektidega nagu BufferedReader või Scanner. Lisaks sellele on veel täiendav võimalus kasutada Files.readAllLines().

Kasutades try-with korraldust (vt järgmine näide, try järele kirjutatakse korraldus, mille erindit soovitakse püüda) ei ole vaja lugemismeetodit manuaalselt kinni panna (see suletaks automaatselt ploki lõpus). Juhul, kui ei kasuta try-with-resources korraldust, siis tuleb teha finally plokk, kus pannakse lugemismeetod kinni. Lehe lõpus on selle kohta näide.

BufferedReader

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;

/**
 * BufferedReader usage example.
 */
public class BufferedReaderExampleJava8 {
  public static void main(String[] args) {
    Path path = Paths.get("path", "to", "file.txt");
    try (BufferedReader reader = Files.newBufferedReader(path)) {
      while (true) {
        String line = reader.readLine();
        if (line == null) break;
      }
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Error reading file:" + e.getMessage());
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Files.readAllLines(Path)

Files.readAllLines(Path) annab võimaluse ühe reaga saada kätte järjend failis olevatest ridadest.

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.List;

/**
 * Files.readAllLines(Path) usage example.
 */
public class FilesExample {
  public static void main(String[] args) {
    Path path = Paths.get("path", "to", "file.txt");
    try {
      List<String> lines = Files.readAllLines(path);

    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Scanner

Scanner võib olla tuttav standardsisendi lugemisest. Scanner (nagu ka teised voogudega tegelevad objektid) on võimalikult abstraktne ning lubab infot lugeda nii standardsisendist (klaviatuurilt) kui ka failist.

Järgnev koodinäide loeb sisenfailist arve. Kuna Scanner objektil on olemas meetod arvude tuvastamiseks (hasNextInt()) ja lugemiseks (nextInt()), saab sellega väikse vaevaga arvud failist kätte.

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.Scanner;

/**
 * Scanner usage example.
 */
public class ScannerExample {
  public static void main(String[] args) {

    Path path = Paths.get("path", "to", "numbers.txt");
    try (Scanner scanner = new Scanner(path)) {
      while (scanner.hasNext()) {
        if (scanner.hasNextInt()) {
          System.out.println("Got a number:" + scanner.nextInt());
        } else {
          System.out.println("Not a number:" + scanner.next());
        }
      }
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Error reading file:" + e.getMessage());
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Erinevaid näiteid

Erinevad näited kombineeritud ühte faili:

import java.io.*;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
import java.util.stream.Stream;

public class ReadFile {
    // Filename to be read.
  public static final String FILENAME = "test.txt";
  public static final File FILE = new File(FILENAME);
  public static final Path path = Paths.get(FILENAME);

  public static void main(String[] args) {
    // Buffered reader with StrngBuilder.
    try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(FILENAME))) {
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      String line = br.readLine();

      while (line != null) {
        sb.append(line);
        sb.append(System.lineSeparator());
        line = br.readLine();
      }
      String everything = sb.toString();
      System.out.println(everything);
    } catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
    }

   // Try with reources
    try (InputStream inputStream = new FileInputStream(FILE)) {
      String fileContents = "";
      int intValueOfLetter;
      char letter;
      while ((intValueOfLetter = inputStream.read()) != -1) {
        letter = (char) intValueOfLetter;
        fileContents += letter;
      }
      System.out.println(fileContents);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }

    // Files.readAllLines
    try {
      Path path = Paths.get(FILENAME);
      List<String> lines = Files.readAllLines(path);
      for (String line : lines) {
        System.out.println(line);
      }
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }

    // BufferedReader with normal string.
    try (BufferedReader reader = Files.newBufferedReader(path)) {
      String finalString = "";
      String line;
      while ((line = reader.readLine()) != null) {
        finalString += line + "\n";
      }
      System.out.println(finalString);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }

    // Scanner
    try (Scanner scanner = new Scanner(path)) {
      String finalString = "";
      while (scanner.hasNextLine()) {
        finalString += scanner.nextLine() + "\n";
        System.out.println(finalString);
      }
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }

    // Lambda
    try (Stream<String> stream = Files.lines(path)) {
      stream.forEach(System.out::println);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
}
}

Siin on koodi näide, kuidas readerit manuaalselt kinni panna.

try {
  BufferedReader reader = Files.newBufferedReader(path);
  try {
    String finalStringForBufferedReader = "";
    String line;
    while ((line = reader.readLine()) != null) {
      finalStringForBufferedReader += line + "\n";
    }
    System.out.println(finalStringForBufferedReader);
  } finally {
    reader.close();
  }
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}