Java-faili ülesehitus

Kirjeldus

Kõige lihtsam Java fail koosneb paketi deklaratsioonist (valikuline), import lausetest (kui neid on vaja), klassi definitsioonist, funktsioonidest ning main-meetodist, mida kasutatakse koodi jooksutamiseks.

Näites on klassi definitsioon public class Example. Faili nimi tuleneb klassi nimest. Kui klassi nimi on Example, siis faili nimi peab olema Example.java.

../../_images/file_structure.gif

Näitena toodud koodis on vaid üks funktsioon ning see liidab kokku 2 ette antud numbrit. Main meetodis kutsume välja funktsioone, mida soovime käima panna (antud juhul addNumbers).

Kui main-meetod koodist välja jätta, siis koodi jooksutada ei õnnestu. Samas, kui main-meetod teha, kuid see tühjaks jätta, siis läheb kood tööle, kuid konsooli midagi ei väljasta. Põhjuseks on see, et koodi tööle pannes kasutatakse vaid main-meetodis välja kutsutud funktsioone välja kutsumise järjekorras.

Näide

// Here are the imports, if there are any.

// Class definition.
public class Example {

  // Function.
  public static int addNumbers(int firstNumber, int secondNumber) {
    return firstNumber + secondNumber;
  }

  // Main method used to run the code.
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(addNumbers(1, 2));
  }
}